ZEBRANIE WIEJSKIE 271x150

INFORMACJA DOTYCZĄCA

ZEBRANIA WIEJSKIEGO

       Zwołane Zebranie Wiejskie mieszkańców Gierałtowa na dzień 15 maja 2016 r. godz. 17:00 odbędzie się w sali gimnastycznej

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

 

                                        Burmistrz Nowogrodźca

                                               Robert Relich