hospicjum tv

>>Zapraszamy serdecznie Państwa do obejrzenia relacji filmowej TV Łużyce pt. "Nowoczesne hospicjum"<<

Ceremonia otwarcia hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Nowogrodźcu odbyła się dnia 29 kwietnia 2016 roku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Robert Adaszewski wraz z pracownikami, Ksiądz Dziekan rejonu bolesławiecko-zgorzeleckiego - proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu Krzysztof Słabicki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Wioletta Niemiec, Radny Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kalus, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek Wolanin, wykonawca inwestycji – Prezes Zakładu Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUDAGRO Marian Mróz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Piotr Żak, Państwowy Inspektor Sanitarny Jolanta Boroch, gość honorowy Siostra Kanizja, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi, przedstawiciele służby zdrowia, służb porządkowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw z terenu Gminy Nowogrodziec, w tym ze specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowogrodźca.

Uroczystość rozpoczęto muzycznym powitaniem zebranych przez Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Pana Edwarda Gorczycy. Następnie Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, Antonina Szelechowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Robert Adaszewski – Dyrektor SPZZOZ w Nowogrodźcu, Wioletta Niemiec – Dyrektor DOW NFZ oraz Pan Kazimierz Lewkowski – pracownik SPZZOZ w Nowogrodźcu, dokonali zasadzenia drzewa upamiętniającego uroczystość otwarcia nowego zakładu. Poświęcenia wszystkich pomieszczeń hospicjum wraz z kaplicą dokonał Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki.

Po uroczystym poświęceniu odbyła się prezentacja obiektu, następnie rozpoczęło się spotkanie w świetlicy na I piętrze budynku. Pięknym śpiewem przywitał wszystkich Chór Środowiskowy Harmonia pod dyrygenturą Pani Antoniny Zakrzewskiej.

Zgromadzonych uczestników wydarzenia serdecznie powitał Gospodarz Gminy Robert Relich dziękując wszystkim zaangażowanym w tak potężną inwestycję, która była wyrazem zaufania władz samorządowych do Pracowników SPZZOZ w Nowogrodźcu. Burmistrz podziękował gorąco wszystkim zaangażowanym w realizację zadania inwestycyjnego, podkreślając ważną rolę nowoczesnej placówki, której rolą jest nieść ulgę w cierpieniu potrzebującym pomocy.

Dyrektor SPZZOZ w Nowogrodźcu Robert Adaszewski w swoim przemówieniu opowiedział uczestnikom wydarzenia o osiągniętych efektach inwestycji oraz zapoznał zebranych ze strukturą obiektu. Na parterze budynku mieści się Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej czyli hospicjum stacjonarne z 21 łóżkami, Dział Rehabilitacji, kuchnia oraz kaplica szpitalna. Na pierwszym piętrze – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z 60 łóżkami dla pacjentów. Na drugim piętrze są zlokalizowane dwa biura administracji, w piwnicy są szatnie, magazyny i pomieszczenia gospodarcze.

Adaptacja obiektu jest zakończona – sfinalizowano wszystkie prace związane z zakończeniem przebudowy i rozbudowy budynku. Układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych uległ gruntownej przebudowie. Dobudowano dwie klatki schodowe oraz szyb windowy. Zrealizowano projekt termomodernizacji – budynek został zaizolowany i ocieplony od posadzki po dach, wymieniono źródło ciepła. Budynek jest funkcjonalny i spełnia wszystkie normy wynikające z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Całkowity koszt inwestycji to około pięciu milionów złotych. Zadanie finansowane było w 80% ze środków Gminy Nowogrodziec, reszta środków to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podopieczni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu będą mieli bardzo dobre warunki do pobytu, zaś pracownicy i pielęgniarki – nowoczesne możliwości i warunki do opieki nad pacjentami, którzy potrzebują szczególnej pomocy.

Opiekę i leczenie w nowogrodzieckim hospicjum w pierwszej kolejności znajdą Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Zobacz Galerię >>>