NGO 410x300

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że w miesiącu czerwcu br. odbędą się spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami" dla organizacji pozarządowych.

Zaplanowane na czerwiec spotkania będą dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych.

Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji przez organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego. Pracownicy PIFE omówią założenia wsparcia, przewidzianego zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również programów krajowych.
Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych/