nprc

W dniu 16 maja 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim, która obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Gmina Nowogrodziec uzyskała dotację w kwocie 18 480,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 4 620,00 zł.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Nazwa   jednostki oświatowej Adres Przyznana kwota dotacji Wkład własny

Szkoła Podstawowa

im.Jana Pawła II

w Gierałtowie

Gierałtów 47

4 000,00 zł

1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa

im.Bolesława Chrobrego

w Nowogrodźcu

ul.H.Sienkiewicza 8

12 000,00 zł

3 000,00 zł

Gimnazjum

w Zespole Szkół

im.Józefa Piłsudskiego

w Nowej Wsi

Nowa Wieś 26a

2 480,00 zł

620,00 zł

Źródło: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu