VII Święto Kresowe w Gierałtowiezd

W dniach 24-25 czerwca 2016 roku w miejscowości Gierałtów Gminy Nowogrodziec odbyło się Święto Kresowe.
Obchody rozpoczęły się w piątek. Harcerze z Gminy Nowogrodziec, działający przy ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, zorganizowali „I Zlot Harcerski”, w ramach którego brali czynny udział m.in. w polowym Apelu Jasnogórskim, przy obrazie Matki Bożej ze Świrza pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Zbigniewa Dyla oraz w Apelu Pamięci przy pomniku „Polakom Zamordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1939-1947”.

Harcerzy reprezentowali podczas wydarzenia: komendant hm. Joanna Sawicka i X Drużyna „HYPERION”. Gminę Nowogrodziec reprezentowali podczas uroczystych obchodów: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierz Czerniak i Sołtys wsi Gierałtów Jadwiga Kleszczyńska.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się program artystyczny, w ramach którego zaprezentowała się Nowogrodziecka Orkiestra Dęta, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, zespoły ludowe „Rybniczanki” i „Zagajnik-Wykroty” prezentujące muzyczny repertuar z Kresów Wschodnich. Zwieńczeniem programu artystycznego był okolicznościowy spektakl muzyczno-aktorski w wykonaniu znanego polskiego aktora profesora Stanisława Górki.

>> Więcej - GCKiS w Nowogrodźcu<<