rewit.plak.zd

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Nowogrodźca.
Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego udziału w pracach. Zakończony został etap wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Został on wyznaczony zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r., MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015).
Tym samym serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji. Podczas warsztatu wyjaśnimy zasady rewitalizacji, przedstawione zostaną wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz rewitalizowanego w Gminie. Ponadto wspólnie zastanowimy się nad jego głównymi problemami.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 roku o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej przy ul. Sienkiewicza 8 w Nowogrodźcu.
Następnie zapraszamy Państwa na spacer studyjny, podczas którego porozmawiamy o obszarach problemowych oraz o możliwościach poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji. Spacer odbędzie się 18 lipca 2016 roku o godz. 17:00 (zbiórka przed Szkołą Podstawową przy ul. Sienkiewicza 8 w Nowogrodźcu).

rewit.plakat