Urząd Stat.zd

Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i kondycji gospodarstw domowych oraz dokonywanie porównań międzynarodowych w tym zakresie.
Bardzo istotny jest udział mieszkańców w dostarczaniu informacji statystycznych. Dzięki przychylności mieszkańców wobec ankieterów, poświęconemu czasowi i zrozumieniu wagi tematu, może powstać pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego społeczeństwa.
Załączamy plakat, który informuje mieszkańców gminy jakie badania są obecnie prowadzone w województwie dolnośląskim oraz w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów, którzy zgłoszą się z prośbą o udział w statystycznych badaniach ankietowych.

>>Plakat Urzędu Statystycznego we Wrocławiu<<

>>Więcej informacji - Urząd Statystyczny we Wrocławiu<<

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu