ul. Jodłowa zd

Rozpoczyna się kolejna inwestycja Gminy Nowogrodziec dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 103889D – ul. Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie.
Ulica Jodłowa jest jedną z głównych arterii miasta łącząca drogi powiatowe, tj. ulicę Sienkiewicza z ulicą Mickiewicza.
Wskutek wieloletniej intensywnej eksploatacji nawierzchnia drogi sukcesywnie się pogarszała. Gruntowna przebudowa dotyczy całej nawierzchni, w części zostanie wykonany chodnik.
Inwestycja dotyczy przebudowy drogi o długości 678 mb. Zakres budowy obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4 - 5 m i poszerzenia na wlotach do dróg powiatowych, wykonanie chodnika na około 200 m o szerokości 2 m, który łączył będzie ulicę Sienkiewicza z ulicą Asnyka. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia mineralno – bitumiczna na całej długości drogi.
W dniu 24 maja 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na roboty budowlane z Panem Józefem Michalik prowadzącym działalność pod nazwą: "Usługi Remontowo – Budowlane i Transport" z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. Łączny koszt inwestycji 366 929,27 zł. Termin wykonania robót to 90 dni od dnia podpisania umowy.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami powiatowymi. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miasta, gdyż obecnie osiedle Milików intensywnie się rozbudowuje.