Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kierżno Zagajnik i Milików zd

Dnia 3 czerwca 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu na roboty budowlane dotyczące przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kierżno, Zagajnik i Milików.
Inwestycja obejmuje przebudowę trzech powyższych dróg o długości 100 mb, 240 mb oraz 345 mb. Każda droga będzie miała szerokość 3 – 3,5 m. Projektowane drogi posiadają charakter dróg transportu rolnego, stanowiących połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz z zjazdami drogowymi oraz oznakowaniem drogowym pionowym. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Umowa została podpisana na łączną kwotę 158 840,80 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Każda droga będzie dofinansowana w wysokości: Kierżno – 25 200,00 zł, Zagajnik – 42 421,50 oraz Milików – 69 300,00 zł.
Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców Kierżno, Zagajnik i Milików.