pogotowie przeciwpowodziowe.odwolanie

Nowogrodziec, dnia 15 lipca 2016 r.

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1

WSS.5545.4.2016

Decyzja Nr 4/2016
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 15 lipca 2016 r.

         Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), w oparciu o dokonaną ocenę zagrożenia powodziowego oraz w związku ze znacznym obniżeniem się wody na wodowskazie w rzece Kwisa i jej dopływach od godziny 14.00 dnia 15 lipca 2016 r.

odwołuję

pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

                                           Burmistrz

                                         (-) Robert Marek Relich

 

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
2. Komendant KP PSP w Bolesławcu.
3. Komisariat Policji w Nowogrodźcu.
4. Wójt Gminy Osiecznica.
5. a/a