pod akcyzowy

 

       W miesiącu sierpniu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady przyznawania zwrotu nie uległy zmianie w porównaniu do lat poprzednich. Rolnicy w celu uzyskania powyższego zwrotu powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z oryginałami faktur stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. liczony jest wg wzoru:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

     Decyzją Rady Ministrów zwiększono, w porównaniu do lat poprzednich , stawkę zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l.


     Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce zwrot podatku akcyzowego oraz w siedzibie Urzędu w pok. nr 11 oraz 15. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia b.r.