Dbamy o swoje dziedzictwo przyrodnicze zd

Teren naszej gminy bogaty jest pod względem dziedzictwa kulturowego. Odnajdziemy tu zarówno wiele ciekawych obiektów architektonicznych, jak i kilka zabytkowych parków przypałacowych usytuowanych w: Zebrzydowej, Gościszowie, Gierałtowie i Wykrotach. Głównie w tych miejscach znajdują się piękne okazy drzew prawnie chronionych, mających status „Pomnik Przyrody” stanowiących własność Gminy Nowogrodziec.
Pomniki przyrody to piękne świadectwo naszych przodków. Są bardzo cenne pod kątem walorów przyrodniczych, jednakże ze względu na zróżnicowany stan sanitarny, podlegają szczególnej ochronie i zabiegom przyczyniającym się do przedłużenia ich żywotności. Niektóre z tych okazów wymagały wykonania niezbędnych prac obejmujących m.in.: pielęgnacje i ich leczenie, oznakowanie pomników przyrody oraz uporządkowanie otoczenia. W tym celu Gmina Nowogrodziec otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 800 złotych.
Dobra pogoda sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, zachęcamy więc wszystkich miłośników przyrody do obejrzenia tych pięknych okazów drzew, mających około 200 lat. Na każdym z nich widnieje tabliczka z napisem Pomnik Przyrody Prawem Chroniony. Jedno z takich drzew z gatunku dąb, zasługujące na zwrócenie szczególnej uwagi, usytuowane jest również w Nowogrodźcu przy ul. J. Słowackiego.

Szanujmy i chrońmy nasze Pomniki Przyrody!

Dąb szypułkowy Danuta. Rośnie w północno wschodniej części zabytkowego parku w Zebrzydowej

Dąb szypułkowy „Danuta”. Rośnie w północno-wschodniej części zabytkowego parku w Zebrzydowej

Dąb szypułkowy Onufry. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Dąb szypułkowy „Onufry”. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Dąb Szypułkowy Osiłek. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Gościszowie

Dąb Szypułkowy „Osiłek”. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Gościszowie

Dąb Szypułkowy Osiłek. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Gościszowie

Dąb szypułkowy „Siłacz”. Rośnie pomiędzy budynkiem nr 66, a autostradą w Nowej Wsi

Dąb szypułkowy. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Wykrotach

Dąb szypułkowy. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Wykrotach

Grupa drzew Buk pospolity odmiana purpurowa. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Grupa drzew Buk pospolity odmiana purpurowa. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Platon klonolistny Wezyr. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Gościszowie

Platon klonolistny „Wezyr”. Rośnie na polanie zabytkowego parku w Gościszowie

Sosna Wejmutka Wiesława. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Sosna Wejmutka „Wiesława”. Rośnie na terenie zabytkowego parku w Zebrzydowej

Wiąż szypułkowy Limak. Rośnie przy fosie pomiędzy ruinami zamku a murem kościoła w Gościszowie

Wiąż szypułkowy ”Limak”. Rośnie przy fosie pomiędzy ruinami zamku, a murem kościoła w Gościszowie