ZEBRANIE WIEJSKIE 271x150

 

OGŁOSZENIE

       Na podstawie § 23 pkt 2 lit. a) Statutu Sołectwa Nowa Wieś zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Nowej Wsi, które odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Nowej Wsi.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawy mieszkańców – wnioski, pytania, uwagi.
  3. Informacja Burmistrza Nowogrodźca o budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok.
  4. Ochrona Środowiska.
  5. Bezpieczeństwo mieszkańców.
  6. Zakończenie zebrania.

                                

                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                 Robert Marek Relich