Info dla mieszk

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuję, że od 5 września 2016 roku geodeci z firmy GEO-MATIC, realizujący zlecenie konsorcjum firm IDS Energetyka Sp. z o.o. oraz Enprom HVL Sp. z o.o., Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”, rozpoczną prace na terenie gminy Nowogrodziec. Ich zadaniem będzie dokonanie pomiarów w celu aktualizacji map z obszaru, na którym planowane jest usytuowanie projektowanej linii.
Informacja

Uprzejmie informujemy, że od 5 września 2016 roku geodeci z firmy GEO-MATIC, realizujący zlecenie konsorcjum firm IDS Energetyka Sp. z o.o. i Enprom HVL Sp. z o.o., wykonawcy inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”, rozpoczną pracę na terenie gminy Nowogrodziec. Ich zadaniem będzie dokonanie pomiarów w celu aktualizacji map z obszaru, na którym planowane jest usytuowanie projektowanej linii.

O inwestycji

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Nowa linia ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego województwa dolnośląskiego i kraju.

Od jej prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów mieszkańców województwa, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z Elektrowni Turów.

W ramach realizowanego przez nas zadania wybudowany zostanie ok. 100 km odcinek nowej linii 400 kV, od gminy Sulików do gminy Ruja. Istniejąca, wybudowana w 1963 r. jednotorowa linia 400kV relacji Mikułowa (Elektrownia Turów) – Joachimów (Częstochowa) z uwagi na długi okres funkcjonowania i zastosowane konstrukcje, a jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w regionie i całym kraju, wymaga przebudowy na odcinku od Stacji Elektroenergetycznej SE Mikułowa do gminy Ruja (oraz – w ramach inwestycji realizowanej w tym samym czasie – od gminy Ruja do SE Pasikurowice).

Po uruchomieniu nowej infrastruktury, dotychczas wykorzystywana linia zostanie zdemontowana.

Spotkania informacyjne

Spotkania poświęcone inwestycji odbyły się na przełomie maja/czerwca br. Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.liniamikulowaczarna.pl.

Kontakt

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Adres skrzynki kontaktowej inwestycji to: kontakt@liniamikulowaczarna.pl.

                 Wykonawca Inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna: Konsorcjum firm IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. oraz Enprom HVL Sp. z o.o.

 info o geodetach

Źródło: ENPROM