ZEBRANIE WIEJSKIE 271x150

Uprzejmie informujemy Państwa o planowanych w miesiącu wrześniu br. zebraniach wiejskich:

w Parzycach - 8 września 2016 roku,

w Gościszowie - 11 września 2016 roku,

w Kierżnie - 15 września 2016 roku,

w Gierałtowie - 17 września 2016 roku,

w Zabłociu - 20 września 2016 roku.


OGŁOSZENIE

Sołtys Parzyc uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 19:00 w budynku po byłej szkole w Parzycach.

Temat zebrania:
1) podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017;
2) sprawy bieżące wsi.

                                                                                     Sołtys Parzyc
                                                                                      Anna Słoma


OGŁOSZENIE

Sołtys Gościszowa uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 11 września 2016 r. o godz. 12:15 w Świetlicy Wiejskiej w Gościszowie.

Temat zebrania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
2. Ustalenie zadań do ujęcia w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok.
3. Sprawy bieżące wsi.
                                                                                   Sołtys Gościszowa
                                                                                       Ludwik Torba


OGŁOSZENIE

Sołtys Kierżna uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 15 września 2016 r. o godz. 18:00 w Wiejskiej Sali Spotkań w Kierżnie.

Temat zebrania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
2. Sprawy bieżące wsi.

                                                                                   Sołtys Kierżna
                                                                             Genowefa Chmielowiec


 OGŁOSZENIE

Sołtys Gierałtowa uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17 września 2016 r. o godz. 18:00 w Remizie OSP w Gierałtowie.

Temat zebrania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
2. Zmiana zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.
3. Sprawy bieżące wsi.

                                                                                    Sołtys Gierałtowa
                                                                                Jadwiga Kleszczyńska


OGŁOSZENIE

Sołtys Zabłocia uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 20 września 2016 r. o godz. 18:00 w sali (P. Rudzińskiego) przy sklepie w Zabłociu.

Temat zebrania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
2. Sprawy bieżące wsi.

                                                                                 Sołtys Zabłocia
                                                                                 Agnieszka Góral