decyduj o rewitalizacji

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zaprasza Mieszkańców, Przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych do udziału w konferencji podsumowującej prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec.
Konferencja odbędzie się 20 września 2016 roku o godzinie 13.00 w Domu Kultury PROMYK.

Rewitalizacja to proces zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Będzie to proces, który przyczyni się w najbliższych latach do poprawy jakości życia w Nowogrodźcu.
Dzięki podjętym działaniom wyznaczony został obszar podlegający rewitalizacji oraz opracowano program wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Program będzie skutecznym narzędziem do pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.

Zachęcany Państwa do udziału w konferencji!

rewitalizacja Nowogrodziec konferencja2