ZEBRANIE WIEJSKIE 271x150

 OGŁOSZENIE

Sołtys Milikowa uprzejmie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie.

Temat zebrania:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.

2. Propozycje zadań do ujęcia w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok.

3. Sprawy bieżące wsi.

                                                                     Sołtys Milikowa

                                                                     Antonina Szelechowicz