Ćwiczyć każdy może zd

W październiku tego roku oddane zostały do użytku kolejne urządzenia siłowni zewnętrznych, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Urządzenia siłowni zamontowane zostały na placach zabaw bądź w bezpośrednim ich sąsiedztwie w miejscowościach: Czerna, Godzieszów, Kierżno, Nowa Wieś oraz Zabłocie. Zakupionych zostało łącznie 14 urządzeń, w tym 12 podwójnych, co daje liczbę 26 urządzeń. Budowę siłowni w Godzieszowie, Kierżnie, Nowej Wsi oraz w Zabłociu zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
Korzystając z urządzeń mieszkańcy mają możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Siłownia zewnętrzna to nic innego, jak urządzenia do ćwiczeń umieszczone na świeżym powietrzu. Ćwiczenia na urządzeniach są łatwe, przyjemne i dostępne dla każdego, bez dodatkowych opłat, a efektem ćwiczeń jest lepsza kondycja i szczuplejsza sylwetka. Ponadto siłownie takie łączą aktywność fizyczną z możliwością przebywania na świeżym powietrzu.
Inwestycje takie, jak budowa siłowni zewnętrznej, przyczyniają się nie tylko do aktywizacji mieszkańców, propagowania zdrowego stylu życia wśród społeczności, ale także do podniesienia atrakcyjności miejscowości wiejskich.
Na każdym z urządzeń umieszczona jest instrukcja użytkowania. Wszyscy mogą korzystać z nich bez żadnych problemów i obaw.
Serdecznie zachęcamy do ćwiczeń na świeżym powietrzu!

Siłownie