projekt 10 gmin zd

Relacje TV ŁUŻYCE pt. Ponad 15,5 mln zł na projekt informatyczny

W dniu 12 grudnia 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w imieniu Gminy Nowogrodziec podpisał aneks do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”. Wspólny projekt dziesięciu gmin będzie współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 2.1. E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów teleinformatycznych, umożliwiających mieszkańcom dostęp do informacji publicznej poprzez dedykowane portale internetowe, a także załatwienie wielu spraw drogą elektroniczną bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Wprowadzone systemy w dużym stopniu usprawnią działanie urzędu, przyspieszą obsługę urzędu mieszkańców i podmiotów gospodarczych, ułatwią procesy decyzyjne i finansowe.
W ramach projektu przewidziane jest także utworzenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie na wspólnym portalu mapowym będą prezentowane zasoby przestrzenne każdej z gmin. System ma za zadanie umożliwić dwustronną wymianę informacji z mieszkańcami oraz usprawnić wymianę informacji między gminami.
Oprócz Gminy Nowogrodziec porozumienie podpisało także 9 samorządów:
Gmina Miejska Bolesławiec jako partner wiodący
Gmina wiejska Bolesławiec,
Gmina Gromadka,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski,
Gmina Osiecznica,
Gmina Sulików,
Gmina Warta Bolesławiecka,
Gmina Miejska Zawidów,
Gmina Zagrodno.

znaczki projekt informatyczny