bezdomni

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.
Będziemy sprawdzać miejsca, w których mogą gromadzić się osoby bez dachu nad głową. Liczymy również na sygnały od Mieszkańców. Noc spędzona w pustostanie lub na ławce może bowiem skończyć się tragicznie.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec, by nie przechodzić obojętnie wobec osób przebywających na mrozie, zwłaszcza osób, które nieraz wydają się nam nietrzeźwe, o informowanie odpowiednich służb o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Pamiętajmy, że nasz telefon do służb może uratować komuś życie!
Widząc osobę, narażoną na wychłodzenie nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy Straży Miejskiej czy Policji, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest niezwłocznie sprawdzane.
Informacje można przekazywać na bezpłatny numer całodobowego telefonu informacyjnego - 987, pogotowia policyjnego - 997, na numer alarmowy - 112 lub numer Straży Miejskiej w Nowogrodźcu – 601 983 351.

Nie bądźmy obojętni!