Biesiada 2016 zd

Dnia 25 listopada 2016 roku na zaproszenie Pana Sławomira Mokrzysza - Prezesa Zarządu Surmin Kaolin S.A. w Nowogrodźcu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uczestniczył w Święcie Górników. 

Z okazji tradycyjnego święta górniczego najbardziej zasłużeni górnicy i inni pracownicy przemysłu wydobywczego otrzymują medale, nagrody oraz różne odznaczenia.

Podczas uroczystej ceremonii Mieszkańcom naszej gminy Panu Franciszkowi Bandziak i Panu Feliksowi Szal w imieniu zakładu Pan Zbigniew Muzal – Dyrektor wręczył szpady górnicze. Są one szczególnym wyróżnieniem dla Górników.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich składa serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania Panom Franciszkowi Bandziak i Feliksowi Szal, życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, aby ciężka i odpowiedzialna praca była przede wszystkim bezpieczna.

Biesiad 2016 zdjęcia