Sesja budżetowa 2017 zd

W dniu 22 grudnia 2016 roku w Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Planowane dochody Gminy wyniosą 60 293 658,14 zł, natomiast wydatki wyniosą 66 473 858,14 zł. Jest to największy budżet ostatnich lat, dwukrotnie wyższy jak 10 lat temu. Ogromne środki są przeznaczone na rozwój inwestycyjny Miasta i Gminy Nowogrodziec.
W głosowaniu Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęli plan budżetu większością 12 głosów, przy 2 głosach sprzeciwu Radnych z Wykrot.
Na zakończenie Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz złożyła wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i radości w nadchodzącym Nowym 2017 roku.