Zatoka postojowa ul. Klasztorna w Nowogrodźcu zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zrealizował kolejną inwestycję. Dnia 14 listopada 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą budowy zatoki postojowej przy ulicy Klasztornej w Nowogrodźcu. Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. Pod koniec grudnia 2016 roku zatokę postojową oddano do użytku. Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 60 547,00 zl pochodzą z budżetu Gminy Nowogrodziec.
Do utwardzenia placu wykorzystano kamień granitowy zagospodarowany z rozbiórki podbudowy drogi powiatowej nr 2279 w Gierałtowie. Kamień został pozyskany podczas budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Gierałtów, a po oczyszczeniu został zagospodarowany na budowę parkingu.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do utworzenia nowego miejsca postojowego w centrum Nowogrodźca i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.
Nowa zatoka postojowa pozwoli na rozwiązanie zgłaszanego przez mieszkańców problemu zbyt małej ilości miejsc parkingowych w centrum miasta.

Zatoka