wizyta studentaw 15 20170124 1279279449

       23 stycznia 2017 r. w Nowogrodźcu w Domu Kultury „Promyk” odbyło się spotkanie studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego z przedstawicielami władz Gminy Nowogrodziec oraz przedstawicielami społeczności lokalnej. Przedstawicielami Uniwersytetu Wrocławskiego byli studenci I i II roku studiów stacjonarnych na kierunku polityka publiczna i zarządzanie projektami społecznymi wraz z pracownikami naukowymi: dr Katarzyną Kobielską, dr Iwoną Macek i dr Andrzejem Ferensem. Ze strony władz i społeczności lokalnej w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Robert Relich, Tadeusz Rycharski Prezes Zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A., przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, kierownicy jednostek organizacyjnych w gminie, w tym jednostek oświatowych.
       Na spotkaniu Burmistrz szczegółowo przedstawił historię powstania i funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  w Wykrotach. Studenci pozyskali także wiedzę z zakresu warunków i mechanizmów rozwoju lokalnego oraz roli i znaczenia w tym procesie lokalnych władz publicznych. Nie zabrakło dyskusji o skutkach społecznych działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla społeczności lokalnej.
       Jednym z elementów wyjazdu studialnego do Nowogrodźca było zwiedzanie terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach. Młodzież miała okazję przyjrzeć się z bliska organizacji pracy w dwóch zakładach na strefie: Toyota Boshoku Poland oraz Weber Hydraulika. Przedstawiciele obu zakładów wykazali się ogromnym zaangażowaniem w organizację tego interesującego przedsięwzięcia. Grupę zwiedzającą zapoznano ze strukturą organizacyjną firm i ich działalnością na rynku. Przedstawiono także nowe rozwiązania organizacyjne stosowane  w nowoczesnych zakładach pracy.
      Wizyta studyjna w Nowogrodźcu niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia przez studentów wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż przedsięwzięcie to zrealizowane zostało z inicjatywy grupy studentów, którzy spośród wszystkich gmin Dolnego Śląska wybrali na wizytę studialną właśnie gminę Nowogrodziec jako przykład gminy aktywnej i inicjującej rozwój lokalny.

 relacja TV Łużycelogo

>>zobacz galerię<<