pife zd

Urzad Miejski w Nowogrodźcu informuje o zorganizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze bezpłatnym spotkaniu informacyjnym. Spotkanie to będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – również w kontekście naborów wniosków projektowych przewidywanych w 2017 roku i z uwzględnieniem Funduszu Małych Projektów/Mikroprojektów.

Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach Programów, m.in. organizacji pozarządowych non-profit, stowarzyszeń, jednostek administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszeń tych jednostek i instytucji im podległych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 roku w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32a.

>>Więcej informacji - Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego<<

Źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze