Honor i odwaga zd

W dniu 11 lutego 2017 roku na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki. Walne Zebranie OSP Nowogrodziec prowadził i mu przewodniczył Pan Andrzej Dutkowski – Prezes Jednostki.
Podczas zebrania Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, a także sprawozdanie finansowe. Omówione zostały również bieżące sprawy funkcjonowania OSP Nowogrodziec, które opisał Pan Ryszard Kalus – Naczelnik OSP w Nowogrodźcu. Jednym z punktów w omawianym sprawozdaniu była prenumerata czasopisma Strażak.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu otrzymała z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec 97.665,69 złotych, co stanowi blisko połowę środków pieniężnych przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że przy zaangażowaniu Strażaków jednostka osiąga na mieniu gminy własne dochody, które służą wspieraniu działalności statutowej w kwocie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
We współpracy ze Strażakami OSP w Nowogrodźcu sfinansowaliśmy w budynku: wymianę oświetlenia wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej w części garażowej oraz warsztatowej budynku OSP Nowogrodziec, co w dużej mierze przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy Strażaków. Wykonana została również wymiana okien, w których zastosowano rozwiązania antywłamaniowe. W roku bieżącym przystąpimy do wymiany drzwi wejściowych.
W związku z jubileuszem 70 – lecia OSP przed Domem Strażaka w Nowogrodźcu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/194/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku wzniesiono pomnik w postaci tablicy pamiątkowej. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę o ustanowieniu pomnika wyrażając uznanie dla pokoleń Strażaków za ofiarną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wykonanie pomnika poprzedzono opracowaniem dokumentacji projektowej i budowalnej, uzyskano stosowne pozwolenie budowlane. Zadanie także zostało sfinansowane w znacznej mierze ze środków publicznych Gminy.
Strażacy opiekują się budynkiem wykonując wiele prac społecznie, które są widoczne. Stanowi to bardzo dobry przykład troski o mienie stanowiące własność Gminy i godny przykład do naśladowania.
Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca podziękował i wyraził w okolicznościowym wystąpieniu uznanie dla Strażaków Ochotników. Przekazał podziękowania Mieszkańców, które odbiera bezpośrednio, za bardzo dobrą współpracę pomiędzy Gminą a OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Poinformował o nowych inicjatywach: budowie parkingu przy OSP w Nowogrodźcu na podstawie Uchwały budżetowej podjętej przez Radę Miejską w Nowogrodźcu, współfinansowaniu remontu samochodu pożarniczego z drabiną na kwotę 12 tysięcy złotych, po remoncie silnika, który już został wykonany. Przedstawił nowy planowany projekt inwestycyjny dla OSP w Nowogrodźcu pod nazwą utworzenia Międzynarodowego Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Nowogrodźcu. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie ośrodka szkolenia przy jednoczesnym planowanym remoncie budynku Domu Strażaka w Nowogrodźcu. Burmistrz Robert Relich zaprosił młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowogrodźcu do wzięcia udziału w oficjalnej delegacji w ramach współpracy z Gminą Srbac w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Na koniec na ręce Prezesa OSP w Nowogrodźcu wręczył list gratulacyjny oraz nagrodę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowogrodźcu.

>>Relacja fotograficzna<<