ngo1

 WEZWANIE do uzupełnienia braków formalnych:

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 1 marca 2017 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem: UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH.
  2. UWAGA:uzupełnienia brakujących podpisów należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w pokoju nr 28 nie później niż w dniu 1 marca lutego 2017 r.
  3. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela pani Justyna Stelmaszyk - referent ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 28, tel. 75-738-06-74

>>Więcej informacji<<