wegry

Bez kobiet świat by nie istniał, świat by się słabiej kręcił – takie słowa, między innymi, padły podczas spotkania zorganizowanego specjalnie z okazji Dnia Kobiet w Nowogrodźcu. Był to dzień z kulturą węgierską.

>>Relacje TV Łużyce pt. Dzień Kultury Węgierskiej – specjalnie dla kobiet<<