wystawy NC

W nowogrodzieckim ratuszu cyklicznie prezentowane są wystawy pokazujące twórczość uzdolnionych mieszkańców gminy. Obecnie prezentowane są ciekawe prace artystki z Gierałtowa. Urząd zaprasza innych twórców do zaprezentowania swoich prac właśnie w ratuszu.

>>Relacja TV Łużyce p.t. Zaprezentuj się w ratuszu<<