ngo zd

Uprzejmie informujemy, że Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął procedurę wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

>>Więcej informacji<<