Schnable zd

 GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu dnia 17 maja 2017 roku organizuje konkurs wiedzy na temat życia Józefa Ignacego Schnabla oraz historii Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J. I. Schnabla”. W ten sposób chcemy popularyzować wiedzę o życiu i twórczości J. I. Schnabla, kompozytora urodzonego w Nowogrodźcu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy!

Schnable

Źródło: GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu