Nowy dach zd

Obecnie trwają prace związane z modernizacją pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. Inwestycja, która została rozpoczęta pod koniec stycznia bieżącego roku, obejmuje wymianę pokrycia dachowego budynku z ułożeniem folii dachowej, kontr łat i łat dachowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na powierzchni ok. 1 577 m2. Pokrycie dachowe wykonane będzie z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym.
Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu od dłuższego czasu zmagała się z problemami wynikającymi ze złego stanu technicznego pokrycia dachowego, między innymi liczne nieszczelności, zawilgocenie ścian oraz coraz częściej pojawiające się zacieki na sufitach sal lekcyjnych. Powyższe powodowało zakłócenia w pracy placówki, a przy niezmienionym stanie rzeczy mogło doprowadzić do degradacji stanu technicznego ścian budynku. Niestety, zamiast oczekiwanych 40 lat, dach wytrzymał tylko 14 lat.
Łączna kwota wykonania tej inwestycji, która potrwa około pół roku, to 365 994,75 złotych. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Nowy dach zdjęcia