AZBEST info o dofinansowaniu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w 2017 roku naboru wniosków do konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. „SYSTEM – Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Nowogrodziec otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” w wysokości 30 192,00 zł. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina musi zrealizować zadanie do 15 września 2017 r.
Programem zostaną objęte nieruchomości, których właściciele złożyli w styczniu bieżącego roku deklarację uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.