Gminny Konkurs Pisanka zd

W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu „Pisanka-Kraszanka”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nowogrodziec.

Celem wydarzenia było kultywowanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz wspomaganie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Komisja w składzie: Pani Bożena Mazurkiewicz, Pani Katarzyna Karyszyn oraz Pani Marzena Mrozik, oceniła wszystkie prace.

Kryteria brane pod uwagę przy werdykcie końcowym to przede wszystkim nawiązanie do tradycji, samodzielność, bogactwo i naturalność użytych materiałów, pomysłowość oraz walory estetyczne.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<