Ważne Info dla rolników

Informacja dla Rolników

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu

Z dnia 25 kwietnia 2017r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne, bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu, ul. Górników 8a, lub telefonicznie pod nr 75 730 10 86 w godzinach 7.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku. 
 

Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach, karmić i poić należy pod dachem.

W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych.

Właściciele drobiu zobowiązani są do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób.

Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.        

                                        POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

                                                                          W BOLESŁAWCU