3 maj 300x198

3 maja Polacy obchodzą Święto Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W 1791 roku, 226 lata temu, Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, była też odważną próbą ratowania kraju przed rozbiorami.
Dokument przeszedł do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja i dla każdego Polaka stanowi dziś symbol jedności, bez której żaden naród istnieć nie może.
Konstytucja 3 Maja w chwili ustanawiania wprowadzała jedne z najbardziej postępowych rozwiązań w organizacji najważniejszych organów państwa, m.in. trójpodział władzy, likwidację wolnej elekcji, podwaliny pod nowoczesne Wojsko Polskie.
Dziś z perspektywy wieków Konstytucja jawi się nam, jako wyraz starań Narodu Polskiego o zachowanie niepodległości – o ratowanie Ojczyzny. W tym dniu ulice rozkwitają barwami narodowymi.