Seniorzy zd

Grupa Seniorów z Nowogrodźca (Dom Dziennego Pobytu) i Lubania (Ośrodek Wsparcia Dziennego), w ramach projektu pt. „SENIORZY W SIECI” poznaje tajemnice robienia udanych zdjęć podczas wspólnych zajęć z uczestnikami z Niemiec.

Pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej seniorskiej grupy fotograficznej odbyło się 25 kwietnia w miejscowości Wittichenau w Saksonii. Stronę polską reprezentowały 5-osobowe zespoły Seniorów z Nowogrodźca i Lubania. Ze strony niemieckiej w zajęciach uczestniczyła grupa z Wittichenau. Podczas pierwszego wspólnego warsztatu uczestnicy poznali podstawowe zasady fotografii, zmierzyli się z możliwościami wykorzystania programów komputerowych do obróbki zdjęć oraz wyruszyli w teren na edukacyjną farmę w Hoyerswerdzie na poszukiwania ciekawych motywów przyrodniczych. Dodatkową atrakcję stanowiła wizyta w Muzeum Komputerów w Hoyerswerdzie. Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nawiązane zostały pierwsze kontakty i znajomości.

Uczestnicy spotkali się w Wittichenau ponownie 11 maja. Tym razem zajmowali się obróbką w programach komputerowych zdjęć wykonanych przez siebie podczas pierwszych zajęć terenowych. Po warsztatach komputerowych udali się na zwiedzanie Wittichenau w towarzystwie pana Udo Popelli - wieloletniego burmistrza, obecnie już w stanie spoczynku, który z pasją przybliżył gościom z Polski historię miejscowości.

Spotkania polsko-niemieckiej grupy fotograficznej będą kontynuowane po wakacjach. Tym razem ich gospodarzem będzie strona polska.

Projekt „SENIORZY W SIECI” jest realizowany przez Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. W Miltitz (www.csb-miltitz.de), w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu (www.pogranicze-csb.home.pl), przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa.

>>Fotorelacja z warsztatów fotograficznych<<

Źródło: Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”