ogłoszenia1 BN

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA
w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

>>Więcej informacji - BIP<<