Witamy Siostry zd

11 czerwca odbyły się główne uroczystości związane z 800-leciem sprowadzenia Sióstr Pokutniczek do Nowogrodźca.

Udział w nich wzięli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Szymańska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Mróz, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, ks. bp Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki wraz z duchownymi, Matka Gabriela Kępa Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z Siostrami, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Starosta Bolesławiecki Karol Stasik, Wicestarosta Tomasz Gabrysiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz na czele z Radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec, Sołtysi, licznie zgromadzeni Mieszkańcy i Goście gminy Nowogrodziec. Obchody rozpoczęto wszą świętą w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, której przewodniczył oraz wygłosił homilię Jego Ekscelencja ks. bp Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki. Gospodarz Gminy, Burmistrz Robert Relich, dziękując serdecznie Siostrom, przekazał wspólnie z Panią Antoniną Szelechowicz – Przewodniczącą Rady Miejskiej na ręce Matki Gabrieli Kępy piękny graficzny obraz Świętej Jadwigi Śląskiej wykonany przez lokalnego Artystę Mariusza Urbana. „Społeczność Miasta i Gminy Nowogrodziec z otwartym sercem i wielką radością, wita Siostry w skromnych progach domu” – powiedział w przemówieniu Burmistrz Robert Relich.

Po zakończeniu mszy świętej w bocznym nawie kościoła została poświęcona tablica, ufundowana przez Miasto Nowogrodziec, upamiętniająca fakt sprowadzenia 800 lat temu Sióstr Magdalenek do naszego miasta. Następnie barwnym korowodem procesja przeszła przez miasto. Na placu rynkowym odbyła się wspólna agapa, pokaz musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry-Cieplic, występy artystyczne zespołów szkolnych, animacje kulturalne, prezentacje garncarstwa i kulinariów.

Cieszymy się wszyscy, że Siostry są z nami, w mieście, które kiedyś zostało wybrane przez naszą świętą Patronkę na kolebkę szczególnego służenia - pokuty i modlitwy i zarazem czynnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej.

Drogie Siostry, witamy w skromnych progach domu!

>>Fotorelacja - Sympozjum naukowe i występ zespołu muzyki sakralnej Lumen<<

>>Fotorelacja - Eucharystia w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła oraz wspólna agapa w Rynku<<

>>Relacje TV Łużyce pt. 800 lat sióstr Magdalenek<<

>>Taniec Sióstr w czasie uroczystości obchodów 800-lecia sprowadzenia Zgromadzenia Magdalenek od Pokuty do Nowogrodźca<<