Miał być deficyt, a jest nadwyżka.

Chodzi o podsumowany budżetu 2016 roku w Gminie i Mieście Nowogrodziec. Na sesji radni udzielili absolutorium burmistrzowi – jednogłośnie.