W dniach 23-25 czerwca 2017 r. delegacja gminy Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca – Robert Relich, Przewodnicząca Rady  Miejskiej – Antonina Szelechowicz, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Kazimierz Czerniak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Stanisław Łaniocha odwiedziła gminę Gorzyce (woj. podkarpackie).

Celem oficjalnej wizyty było podpisanie umowy pomiędzy gminami o współpracy w dziedzinach życia: gospodarczego, rolniczego, społecznego, kulturalnego, sportowego, edukacyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego na zasadach dobrowolnej współpracy w celu realizacji wspólnych projektów, podejmowania działań promocyjnych oraz  pogłębienia wiedzy na temat wspólnych dziejów historycznych łączących nasze regiony. Umowę podpisano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Rady Gminy Gorzyce

Jeszcze w ubiegłym roku w październiku podczas wizyty delegacji z Gminy Gorzyce w Nowogrodźcu podjęto pierwsze rozmowy na temat zawarcia umowy między gminami.

Obydwie gminy łączą wspólne dzieje historyczne. To właśnie z dawnej Galicji (obecnie gmina Gorzyce), u schyłku XIX wieku, ze względu na represje zaborcy, jak również brak perspektyw na lepsze życie, liczna grupa Polaków wyjechała do Bośni. Po zakończeniu II wojny światowej powrócili do ojczyzny, osiedlając się na Ziemiach Odzyskanych , m.in. w gminie Nowogrodziec. Wielu potomków - mieszkańców Gorzyc i okolic,  po dziś dzień zamieszkuje tereny gminy Nowogrodźca. Idea, łącząca partenrską współpracę Nowogrodźca z samorządami lokalnymi w Przemyślanach (Ukraina), w Srbac (Bośnia i Hercegowna) oraz w Gorzycach(Polska), scala działanie dążące do poszukiwania tożsamości, korzeni i miejsc z przeszłości oraz losów ludzi, którzy tworzą naszą lokalną społeczność w gminie Nowogrodziec.

Podczas pobytu w Gorzycach nasza delegacje odwiedziła lokalne firmy: Alumetal i Federal Mogul.

W piątek do delegacji z Nowogrodźca dołączył zespół Gościszowianki z  Gościszowa, którego opiekunem była Pani Eliza Szwed – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W sobotę zaprezentowano naszej delegacji pobliskie miasto Sandomierz, gdzie przy Bramie Opatowskiej powitał gości burmistrz Sandomierza – Marek Bronkowski. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z mieszkańcami Trześni podczas organizowanego Święta Czereśni, na którym zaprezentował się ze swoim repertuarem nasz zespół – Gościszowianki.

W niedzielę delegacja wzięła udział we mszy św. odprawianej w kościele w Trześni, która z uwagi na znaczenie historyczne była jednym z ważniejszych punktów wizyty w Gorzycach.

Partnerska gmina Gorzyce przyjęła naszą delegację bardzo serdecznie i przyjacielsko, za co bardzo dziękujemy.