W Nowogrodźcu powstanie skatepark.

>>Relacja TV Łużyce pt. Będą mieli skatepark<<

Wartość inwestycji to 315 tysięcy złotych. To nowe miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży ma być gotowe za 3 miesiące.