Drukuj
Odsłony: 4543

                                                                                                            21 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajnik przy ul. Partyzantów.
Umowa dotycząca inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Zagajnik została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w dniu 28 lipca 2017 roku. Stan techniczny dróg gruntowych przed realizacją przebudowy uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców był okres wiosenno - jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.
Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższych dróg było uzyskanie dostępności i dojazdu do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowych dróg, zmniejszenie kosztów utrzymania dróg oraz podwyższenie komfortu jazdy.
Inwestycja obejmowała przebudowę powyższej drogi o długości 380 mb i szerokości 3 m. Została wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz poboczami. Odwodnienie dróg zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 100 000 złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.