Na początku października 2017 roku odbyła się pierwsza część warsztatów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ramach projektu "Odkrywki. Sztuka i działania w terenie".
Projekt odkrywkowy zbudowany został z dwóch modułów: na pierwszy składają się spacery etnograficzne, działania artystyczne w plenerze, warsztaty poświęcone pamięci i tożsamości, w drugim zaś zaplanowano pracę warsztatową wokół przestrzeni, przedmiotów, fotografii i ludzi.
Praca z dziećmi i młodzieżą opiera się na lokalnych zasobach i źródłach, służy poznaniu regionu, dziedzictwa i kultury z perspektywy mieszkańców Gierałtowa. Zwieńczeniem projektu będzie film i książeczka współtworzone przez dzieci, których premiera odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego wspólnie z lokalną społecznością.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Młodzież szkolna wraz z opiekunami starała się spojrzeć na własną historię i lokalne dziedzictwo oczami mieszkańców Gierałtowa - służyły temu wywiady biograficzne z najstarszymi mieszkańcami Gierałtowa, spacery etnograficzne.
Wkrótce odbędzie się druga część działań, w ramach której młodzież zostanie zaproszona do współtworzenia filmu dokumentalnego o lokalnym, niematerialnym dziedzictwie. 

Źródło: SP w Gierałtowie