Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 we Wrocławiu odbędzie się szkolenie dla właścicieli obiektów zabytkowych z Dolnego Śląska. 

Szkolenie dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Udział w szkoleniu należy zgłosić wysyłając Kartę zgłoszenia na adres a-mail: elwira.walczak@umwd.pl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Wydział Kultury UMWD
Elwira Walczak, tel. 071 770 43 23

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<