Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór nastanowiska :

 

Oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ul. Lubańska 42A, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 01.12.2017 roku do godziny 16.00.