Zespoły folklorystyczne z partnerskich Gmin z Ukrainy i Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny na zaproszenie Zespołu Motajicki Vuk oraz Naczelnika Srbac Mladjana Dragosavljević spotkali się na wspólnym wydarzeniu artystycznym - Międzynarodowym Festiwalu Folkloru i Sztuki w Srbac. Organizatorem festiwalu, w którym uczestniczyli przedstawiciele pięciu państw, był Zespół Folklorystyczny „Motajički vuk” z Sitneši. Członkowie tego zespołu są dobrze znani mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec, gdyż kilkakrotnie prezentowali swoje talenty i umiejętności podczas naszych wydarzeń gminnych.

Zespoły artystyczne „Dywostruny” i „Gałyczanki” z partnerskiego powiatu Przemyślany zaprezentowały piękne ukraińskie tańce i śpiew ludowy podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Sztuki w Srbac. Jak poinformowała Pani Natalia Parylak, Dyrektor Szkołu Muzycznej w Przemyślanach, Serbowie bardzo ciepło i radośnie przyjęli ukraińską delegację. Wszyscy zostali zakwaterowani w gościnnych serbskich rodzinach. "Przyjaźń i wdzięczność przepełnia nasze serca" - mówi Pani Natalia Parylak. Ukraińska delegacja została przyjęta przez włodarza Gminy Srbac Pana Mladjana Dragosavljević. Specjalnie dla naszych ukraińskich partnerów została zorganizaowana wycieczka do Banja Luki oraz wycieczka w góry do wodospadu.

Cieszy nas, że inicjatywa współpracy łączy w ważnym przedsięwzięciu, gdzie ludzie z różnych krajów spotykają się i wymieniają swoimi różnorodnymi doświadczeniami. To buduje wzajemne zrozumienie, zaufanie, przyjaźń i świadomość wspólnych interesów - buduje dobro wspólne, naszą wspólną Europę.

>>Informacja Urzędu Gminy Srbac - Naczelnik Mladjan Dragosavljević zorganizował przyjęcie dla tancerzy ludowych z pięciu krajów<<

>>Informacja Urzędu Gminy Srbac - Motajicki Vuk zorganizował Festiwal Folkloru z udziałem artystów z pięciu państw<<

 Ukraińcy w Srbac