W dniu 3 lutego 2018 roku w Bolesławcu odbyło się kolejne XVIII Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem. Razem z Biskupem uroczystą mszę świętą koncelebrowali księża z powiatu, a wśród nich - Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki.

Tradycyjnie z naszej gminy uczestnicy pojechali dwoma autobusami oraz własnym transportem. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 130 osób z terenu gminy Nowogrodziec.

Tak jak każdego roku razem z niepełnosprawnymi mieszkańcami naszej gminy, przedstawicielami ich rodzin, bliskimi i przyjaciółmi był również Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Liturgia rozpoczęła się o godz. 10:00 i była sprawowana w intencji wszystkich uczestników. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Anna Lityńska czytała modlitwę wiernych. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Pani Emilia Łazowska, Aniela Kopała i Wiesława Wiśniowska nieśli dary ołtarza: chleb, winogron i aniołka wykonanego ręcznie metodą szydełkową. Po zakończeniu mszy świętej nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Był też czas na kolędowanie przy wspólnym stole i rozmowy uczestników z Burmistrzem Robertem Relichem.
Oprawę muzyczną przygotował chór z Bolesławca oraz zespół „Jutrzenka”. Na zakończenie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymały paczki żywnościowe.

Wydarzenie przebiegało w radosnej i ciepłej atmosferze.

>>Relacja fotograficzna MGOPS w Nowogrodźcu<<

Źródło: MGOPS w Nowogrodźcu