Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości Rolników z terenu gminy Nowogrodziec komunikaty sygnalizacyjne o zagrożeniu upraw przenicy ozimej przez Łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz Mączniaka prawdziwego zbóż i traw. / Źrodło: Delegatura WIORiN Lwówek Śląski

>>Łamliwość źdźbła zbóż i traw<<
>>Mączniak prawdziwy zbóż i traw<<