W Nowogrodźcu wzorem lat ubiegłych rozpoczęto realizację projektu - prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Te prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Gmina Nowogrodziec już po raz jedenasty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku, w wykonywaniu ich uczestniczyło około 250 osób.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, pracownicy MGOPS w Nowogrodźcu oraz osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu BHP.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w okresie od 8 marca do 30 listopada 2018 roku przez 12 mieszkańców z terenu naszej gminy, z miejscowości: Gościszów - 2 osoby, Milików - 3 osoby, Wykroty - 2 osoby, Godzieszów - 1 osoba, Gierałtów - 1 osoba, Zebrzydowa - 1 osoba i Nowa Wieś - 2 osoby.

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.